Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg
 Ühine põllumajanduspoliitika: aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I
 ELi ja Šveitsi vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta *
 Hoiuste intresside maksustamine ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine *
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Rootsiga *
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Belgiaga *
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Poolaga *
 Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused ***II
 Euroopa elektroonilise side ühtne turg ***II
 Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I
 Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *
 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS
 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC
 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis
 Heitkoguste mõõtmine autotööstuses
Tekstid (298 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika