Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg
 Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten ***I
 Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen *
 Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn *
 Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden *
 Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België *
 Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen *
 Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II
 Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II
 Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I
 Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied *
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
 Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad
 De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn
 Emissiemetingen bij auto's
Teksten (327 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid