Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
 Wspólna Polityka Rolna: uchylenie nieaktualnych aktów ***I
 Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych *
 Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności *
 Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji *
 Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii *
 Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce *
 Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II
 Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II
 Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I
 Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania *
 Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS
 Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC
 Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
 Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość
 Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym
Teksty (332 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności