Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk
 Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly
 Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II
 Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***II
 Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I
 Nové potraviny ***I
 Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I
 Evropská občanská iniciativa
 Strategie EU pro jadranský a jónský region
 Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020
 Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí
Texty (412 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí