Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 – όλα τα τμήματα
 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II
 Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II
 Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I
 Νέα τρόφιμα ***I
 Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
 Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους
 Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020»
 Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση
Κείμενα (646 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου