Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg
 Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod
 Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II
 Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***II
 Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I
 Uuendtoit ***I
 Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I
 Euroopa kodanikualgatus
 ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia
 Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine
 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine
Tekstid (367 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika