Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg
 Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen
 Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II
 Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***II
 Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I
 Nieuwe voedingsmiddelen ***I
 Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I
 Europees burgerinitiatief
 Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio
 Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie
 De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur
Teksten (395 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid