Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg
 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje
 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów Sądu ***II
 Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej KomisjiRybołówstwa Morza Śródziemnego) ***II
 Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I
 Nowa żywność ***I
 Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I
 Europejska inicjatywa obywatelska
 Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego
 Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020”
 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze
Teksty (394 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności