Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 28. oktober 2015 - Strasbourg
 Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki
 Sodišče Evropske unije: povečanje števila sodnikov na Splošnem sodišču ***II
 Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***II
 Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I
 Nova živila ***I
 Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I
 Evropska državljanska pobuda
 Strategija EU za jadransko-jonsko regijo
 Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020
 Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje
Besedila (353 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov