Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 28 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt
 Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II
 Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***II
 Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I
 Nya livsmedel ***I
 Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I
 Det europeiska medborgarinitiativet
 EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen
 Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin
 De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning
Texter
Slutlig utgåva (386 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy