Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 29 октомври 2015 г. - Страсбург
 Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) ***I
 Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа ***I
 Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС
 Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда
 Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS)
 Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа
 Разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб
Текстове (305 kb)
Правна информация - Политика за поверителност