Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 29. oktoober 2015 - Strasbourg
 ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ***I
 Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus ***I
 Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta
 Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule
 Kaugjuhitavate õhusõidukisüsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses
 Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas
 Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks
Tekstid (160 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika