Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 29. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ***I
 Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys ***I
 Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet
 Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille
 Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla
 Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset
 Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi
Tekstit (170 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö