Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg
 Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I
 Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I
 Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE
 Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy
 Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego
 Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie
 Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów
Teksty (177 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności