Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg
 Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I
 Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I
 Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ
 Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh
 Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva
 Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe
 Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov
Texty (174 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia