Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg
 EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I
 Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering ***I
 Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare
 Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas inträde på arbetsmarknaden
 Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart
 Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa
 Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning
Texter (171 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy