Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург
 Отмяна на някои актове, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген ***I
 Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I
 Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I
 Членство в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон ***
 Застрахователно посредничество ***I
 Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата
 Политиката на сближаване и маргинализираните общности
 Ролята на ЕС в рамките на ООН
Текстове (270 kb)
Правна информация - Политика за поверителност