Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν ***I
 Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
 Κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
 Προσχώρηση στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου ***
 Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I
 Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια
 Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες
 Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών
Κείμενα (285 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου