Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 24. november 2015 - Strasbourg
 Schengeni acquis᾽ teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I
 Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna Schengeni acquis’ teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I
 Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I
 Siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni liikmeks saamine ***
 Kindlustusvahendus ***I
 Ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine
 Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukonnad
 ELi roll ÜROs
Tekstid (152 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika