Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - Strasbourg
 Tiettyjen Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen ***I
 Tiettyjen Schengenin säännöstön poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I
 Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I
 Sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saaminen ***
 Vakuutusedustus ***I
 Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen
 Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt
 EU:n rooli YK:ssa
Tekstit (161 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö