Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2015. gada 24. novembris - Strasbūra
 Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu atcelšana ***I
 Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana ***I
 Konkrētu tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana ***I
 Dalība Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā ***
 Apdrošināšanas starpniecība ***I
 Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai
 Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas
 ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā
Teksti (158 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika