Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg
 Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket ***I
 Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket på området polissamarbete och rättsligt samarbete ***I
 Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I
 Medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk ***
 Försäkringsförmedling ***I
 Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom
 Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper
 EU:s roll i FN
Texter (158 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy