Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург
 Проект на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г. Собствени ресурси и Eвропейски надзорен орган по защита на данните
 Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците
 Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г.
 Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. — общ проект
 Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 Разрешение за използване на диетилхексил фталат (DEHP)
 Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации
 Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година
Текстове (742 kb)
Правна информация - Политика за поверителност