Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg
 Forslag til ændringsbudget nr. 8/2015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen
 Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016
 Budgetproceduren 2016 - fælles udkast
 Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning
 Tilladelse til anvendelse af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
 Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
 En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020
Tekster (435 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik