Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
 Lisätalousarvioesitys nro 8/2015: omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Joustovälineen varojen käyttöönotto pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta
 Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti
 Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet
 Luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin(DEHP) käytölle
 Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen
 Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020
Tekstit
Lopullinen painos (442 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö