Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra
 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 Elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi
 ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā
 2016. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments
 Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi
 Atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai
 Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana
 ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam
Teksti (457 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika