Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016
 Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst
 Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 Het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
 Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties
 Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020
Teksten (448 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid