Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg
 Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016
 Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text
 Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 Námietka podľa článku 106: udelenie povolenia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP)
 Prevencia radikalizácie a náboru európskych občanov teroristickými organizáciami
 Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020
Texty (445 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia