Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 25 november 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Förslag till ändringsbudget nr 8/2015: egna medel och Europeiska datatillsynsmannen
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera flyktingkrisen
 Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott på 2016 års budget
 Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag
 Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 Beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
 Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
 EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020
Texter
Slutlig utgåva (436 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy