Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 26 ноември 2015 г. - Страсбург
 Афганистан и по-специално убийствата в провинция Забул
 Камбоджа
 Свободата на изразяване на мнение в Бангладеш
 Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на Десетата конференция на министерско равнище на СТО
 Присъединяване на Еквадор към търговското споразумение, сключено между ЕС и неговите държави членки и Колумбия и Перу
 Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016—2020 г.
 Образование за деца при извънредни ситуации и продължителни кризи
 Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.
Текстове (227 kb)
Правна информация - Политика за поверителност