Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 2 декември 2015 г. - Брюксел
 Създаване на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 Споразумение между ЕО и Лихтенщайн за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
 Специален доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива относно Frontex
 Устойчива градска мобилност
Текстове (168 kb)
Правна информация - Политика за поверителност