Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες
 Συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών *
 Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατόπιν έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τον Frontex
 Βιώσιμη αστική κινητικότητα
Κείμενα (175 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου