Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 2. detsember 2015 - Brüssel
 Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine (TAXE 2)
 ELi ja Liechtensteini vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta *
 Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise kohta
 Säästev linnaline liikumiskeskkond
Tekstid (91 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika