Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2015. gada 15. decembris - Strasbūra
 Vienošanās ar Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā ***
 ES un Dominikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Vanuatu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Trinidādas un Tobāgo nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Samoa nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Grenādas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Austrumtimoras nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Sentlūsijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Sentvinsentas un Grenadīnu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 ES un Apvienoto Arābu Emirātu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ***
 Saprašanās memorands starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust *
 Metodes un procedūra, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības *
 Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti
 Pieprasījums atcelt Stelios Kouloglou imunitāti
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana
 ES preču zīme ***II
 Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***II
 Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā piemērojamā kontroles un noteikumu izpildes shēma ***I
 Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas apturēšana attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu ***I
 Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu *
 Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību
 Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam
 Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana
 Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra
Teksti (314 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika