Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg
 Regeling met de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ***
 Overeenkomst EU - Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU - Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust *
 Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien *
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering
 EU-merk ***II
 Merkenrecht van de lidstaten ***II
 Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan ***I
 Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I
 Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol *
 Op weg naar een Europese energie-unie
 Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020
 Tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit
 Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen
Teksten (326 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid