Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetus
 Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
 Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen yhteistyö *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti)
 Haitallisten vieraslajien luettelo
 Muuntogeenisen NK603 × T25-maissin hyväksyminen
 Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin
 EU:n ja Kiinan suhteet
 Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet
 Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen
 Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta
Tekstit (344 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö