Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: pravila za primjenu Financijske uredbe
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: ogledna financijska uredba za tijela javno-privatnog partnerstva
 Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
 Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 Operativna i strateška suradnja između Bosne i Hercegovine i Europola *
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev Irske - EGF/2015/006 IE/PWA International
 Popis invazivnih stranih vrsta
 Proizvodi koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 x T25, sastoje se ili su proizvedeni od njega
 Uvođenje transparentnosti, koordinacije i konvergencije politike poreza na dobit u Uniji
 Odnosi EU-a i Kine
 Priprema za Svjetski humanitarni sastanak na vrhu: izazovi i mogućnosti za pružanje humanitarne pomoći
 Razvoj održive europske industrije osnovnih metala
 Stanje u Mađarskoj: daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015.
Tekstovi (318 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti