Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Finanšu regulas piemērošanas noteikumi
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām
 Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
 Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
 Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
 Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International
 Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — invazīvo svešzemju sugu saraksts
 Produkti, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25
 Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā
 ES un Ķīnas attiecības
 Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību
 Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā
 Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju
Teksti (339 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika