Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: normele de aplicare a Regulamentului financiar
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat
 Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)
 Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
 Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
 Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol *
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea din partea Irlandei EGF/2015/006 IE/PWA International
 Listă de specii alogene invazive
 Produsele care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25
 Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților
 Relațiile dintre UE și China
 Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar
 Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază
 Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015
Texte (365 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate