Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 16. decembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: pravidlá uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách
 Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva
 Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
 Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Operatívna a strategická spolupráca medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International
 Zoznam inváznych nepôvodných druhov
 Produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené
 Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb
 Vzťahy medzi EÚ a Čínou
 Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci
 Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov
 Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015
Texty
Finálna verzia (335 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia