Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: pravila za uporabo Finančne uredbe
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva
 Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA)
 Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Europolom *
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International)
 Seznam invazivnih tujerodnih vrst
 Izdelki, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603xT25
 Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb
 Odnosi med EU in Kitajsko
 Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč
 Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin
 Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015
Besedila (308 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov