Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en delegerad akt: tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen
 Beslut att inte invända mot en delegerad akt: modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap
 Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International
 Förteckning över invasiva främmande arter
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av genmodifierad majs NK603xT25
 Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen
 Förbindelserna EU–Kina
 Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd
 Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller
 Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015
Texter (331 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy