Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξουσίες, αριθμός των μελών και διάρκεια της θητείας της
 Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa
 Κατάσταση στις Μαλδίβες
 Μαλαισία
 Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (έγκριση) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
 Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης
 Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
 Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον
 Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/ΚΕΠΠΑ
 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας
 Η κατάσταση στο Μπουρούντι
 Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό
Κείμενα
Οριστική έκδοση (600 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου