Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 17. detsember 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg
 Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus
 Olukord Maldiividel
 Malaisia
 Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) ***
 Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) ***
 Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon)
 Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine
 Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas
 Daytoni rahulepingu 20. aastapäev
 Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
 Patendid ja sordiaretajate õigused
 Olukord Burundis
 Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse
Tekstid
Lõplik väljaanne (320 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika