Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg
 Utworzenie komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, a także określenie jej uprawnień, składu i kadencji
 Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy
 Sytuacja na Malediwach
 Malezja
 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) ***
 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) ***
 Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja)
 Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej
 Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie
 20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton
 Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
 Patenty i prawo do ochrony odmian roślin
 Sytuacja w Burundi
 Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga
Teksty (347 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności