Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg
 Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
 Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa
 Situationen i Maldiverna
 Malaysia
 Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) ***
 Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (godkännande)***
 Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution)
 Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union
 Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området
 20-årsdagen för Daytonavtalet
 Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
 Patent och växtförädlares rättigheter
 Situationen i Burundi
 Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo
Texter (341 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy