Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2241(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0004/2016

Внесени текстове :

A8-0004/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0001

Приети текстове
PDF 468kWORD 69k
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски
P8_TA(2016)0001A8-0004/2016

Решение на Европейския парламент от 19 януари 2016 г. относно искането за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (2015/2241(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски, изпратено на 13 август 2015 г. от Главния прокурор на Република Полша във връзка с иницииране на производство от страна на полския Главен инспектор по пътен транспорт (референтен номер CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475) и обявено на пленарно заседание на 9 септември 2015 г.,

—  като взе предвид факта, че Чеслав Адам Шекерски се отказа от правото си да бъде изслушан в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша, както и член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1, във връзка с член 10б от Закона от 9 май 1996 г. относно упражняването на мандата на депутат и на сенатор,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0004/2016),

A.  като има предвид, че Главният прокурор на Република Полша изпрати искане от страна на полския Главен инспектор по пътен транспорт за снемане на имунитета на избран в Полша член на Европейския парламент, Чеслав Адам Шекерски, във връзка с нарушение в съответствие с член 92, буква а) от Кодекса за дребните нарушения от 20 май 1971 г., във връзка с член 20, параграф 1 от Закона за движението по пътищата от 20 юни 1997 г.; като има предвид, по-конкретно, че предполагаемото нарушение се отнася до превишаване на ограничението на скоростта в застроен район;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на своята собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент;

В.  като има предвид, че член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша гласят, че член на Сейма или на Сената не се подвежда под наказателна отговорност без съгласието съответно на Сейма или на Сената;

Г.  като има предвид, че във връзка с това Европейският парламент е компетентен да реши дали имунитетът на Чеслав Адам Шекерски да бъде свален или не;

Д.  като има предвид, че предполагаемото нарушение няма пряка или очевидна връзка с изпълнението от страна на Чеслав Адам Шекерски на задълженията му на член на Европейския парламент;

Е.  като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установява наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на Европейския парламент;

1.  Решава да снеме имунитета на Чеслав Адам Шекерски;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Чеслав Адам Шекерски.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност