Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2241(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0004/2016

Předložené texty :

A8-0004/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0001

Přijaté texty
PDF 324kWORD 67k
Úterý, 19. ledna 2016 - Štrasburk
Žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity
P8_TA(2016)0001A8-0004/2016

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2016 o žádosti, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity (2015/2241(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity, kterou dne 13. srpna 2015 předložil nejvyšší státní zástupce Polské republiky v souvislosti s řízením, které má zahájit Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky (pod referenčním č. CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475), a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 9. září 2015,

–  s ohledem na skutečnost, že se Czesław Adam Siekierski vzdal svého práva na vyjádření podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky a na čl. 7b odst. 1 a čl. 7c odst. 1 ve spojení s článkem 10b polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance a senátora,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0004/2016),

A.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce Polské republiky postoupil žádost Hlavního dopravního inspektorátu Polské republiky o zbavení imunity poslance Evropského parlamentu, který byl zvolen za Polskou republiku, Czesława Adama Siekierského, v souvislosti s přestupkem podle článku 92a přestupkového zákona ze dne 20. května 1971 ve spojení s čl. 20 odst. 1 zákona o silničním provozu ze dne 20. června 1997; vzhledem k tomu, že se údajný přestupek týká překročení povolené rychlosti jízdy motorového vozidla v obydlené oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie musí jeho členové požívat na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto členského státu;

C.  vzhledem k tomu, že čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky stanoví, že poslanec nebo senátor nemůže být trestně stíhán bez souhlasu Sejmu nebo Senátu;

D.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu přísluší rozhodnout o tom, zda bude Czesław Adam Siekierski zbaven imunity či nikoli;

E.  vzhledem k tomu, že údajný přestupek Czesława Adama Siekierského nemá přímou či zřejmou spojitost s výkonem jeho mandátu poslance Evropského parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament nenašel v tomto případě žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že uvedená žádost byla předložena s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

1.  rozhodl, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně příslušnému orgánu Polské republiky a Czesławovi Adamu Siekierskému.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí