Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2241(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0004/2016

Predložena besedila :

A8-0004/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0001

Sprejeta besedila
PDF 246kWORD 66k
Torek, 19. januar 2016 - Strasbourg
Zahteva za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu
P8_TA(2016)0001A8-0004/2016

Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu (2015/2241(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Czesławu Adam Siekierskemu,, ki jo je dne 13. avgusta 2015 posredoval generalni državni tožilec Republike Poljske v zvezi s postopkom, ki ga bo sprožil poljski generalni inšpektor za cestni promet (ref. št. CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 9. septembra 2015,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je Czesław Adam Siekierski odrekel pravici do zagovora v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju členov 105(2) in 108 Ustave Republike Poljske ter členov 7b(1) in 7c(1) v povezavi s členom 10b poljskega zakona z dne 9. maja 1996 o izvajanju mandata poslanca in senatorja,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0004/2016),

A.  ker je generalni državni tožilec Republike Poljske posredoval zahtevo poljskega generalnega inšpektorja za cestni promet za odvzem imunitete na Poljskem izvoljenemu poslancu Evropskega parlamenta Czesławu Adamu Siekierskemu v zvezi s prekrškom po členu 92a Zakona o prekrških z dne 20. maja 1971 in v povezavi s členom 20(1) Zakona o cestnem prometu z dne 20. junija 1997; zlasti ker gre pri domnevnem prekršku za prekoračitev dovoljene hitrosti v naseljenem območju;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države članice imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker člena 105(2) in 108 Ustave Republike Poljske določata, da poslanec ali senator ne more biti kazensko odgovoren brez privolitve Sejma ali Senata;

D.  ker lahko zgolj Evropski parlament sprejme odločitev o tem, ali se Czesławu Adamu Siekierskemu odvzame imuniteta ali ne;

E.  ker domnevni prekršek nima neposredne ali očitne zveze z opravljanjem dolžnosti Czesława Adama Siekierskega kot poslanca Evropskega parlamenta;

F.  ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza za fumus persecutionis, torej dovolj resnega in utemeljenega suma, da je bila zahteva podana z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo;

1.  sklene, da se Czesławu Adamu Siekierskemu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Czesławu Adamu Siekierskemu.

(1) Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrman in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov