Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2106(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0360/2015

Testi mressqa :

A8-0360/2015

Dibattiti :

PV 18/01/2016 - 18
CRE 18/01/2016 - 18

Votazzjonijiet :

PV 19/01/2016 - 5.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0006

Testi adottati
PDF 471kWORD 168k
It-Tlieta, 19 ta' Jannar 2016 - Strasburgu
Rendikont u sfidi tar-Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji
P8_TA(2016)0006A8-0360/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2016 dwar analiżi u sfidi tar-Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji: l-impatt u t-triq 'il quddiem lejn qafas tal-UE aktar effiċjenti u effikaċi għal Regolamentazzjoni Finanzjarja u Unjoni tas-Swieq Kapitali (2015/2106(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni bit-titolu 'Nibnu Unjoni tas-Swieq Kapitali' (COM(2015)0063) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta' Lulju 2015 dwarha(1),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-25 ta' Frar 2009 tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar is-Superviżjoni Finanzjarja fl-UE, ippresedut minn Jacques de Larosière,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja dwar l-impatt u r-responsabbiltà tas-superviżjoni bankarja ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni bit-titolu 'Riflessjonijiet inizjali dwar l-ostakli għall-iżvilupp ta' swieq kapitali profondi u integrati tal-UE' (SWD(2015)0013),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar Unjoni tas-Swieq Kapitali, adottati mill-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji fid-19 ta' Ġunju 2015,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2014 bit-titolu 'Pjan ta' Investiment għall-Ewropa' (COM(2014)0903),

–  wara li kkunsidra r-rapport informali tal-ECON(2) bit-titolu 'It-tisħiħ tal-Koerenza tal-Leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji', adottat fil-Kumitat fit-30 ta' Jannar 2014,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Mejju 2014 bit-titolu 'Settur finanzjarju riformat għall-Ewropa' (COM(2014)0279),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni bit-titolu 'Rieżami Ekonomiku tal-Aġenda tar-Regolamentazzjoni Finanzjarja' (SWD(2014)0158),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2014 dwar ir-Rieżami tas-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF)(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar il-missjoni u l-organizzazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) (COM(2014)0508),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-operat tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u s-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji (SESF) (COM(2014)0509),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2014 dwar il-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Marzu 2014 dwar il-Finanzjament fit-Tul tal-Ekonomija Ewropea (COM(2014)0168),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Mejju 2015 bit-titolu 'Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE' (COM(2015)0215),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Mejju 2015 bit-titolu 'Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali dwar ir-Regolamentazzjoni Aħjar' (COM(2015)0216),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku dwar it-trattament regolatorju ta' skoperturi sovrani ta' Marzu 2015(5),

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Kummissjoni Parlamentari għall-Istandards Bankarji tar-Renju Unit 'Changing banking for good',

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0360/2015),

A.  billi l-kriżi finanzjarja tal-2007-2008 u l-impatt negattiv mifrux tagħha kienu kkawżati, inter alia, minn nuqqas ta' applikazzjoni ta' regolamentazzjoni xierqa u ta' kwalità għolja tas-servizzi finanzjarji għal swieq u prodotti dejjem aktar kumplessi; billi f'dawn l-aħħar snin ġiet varata aġenda ta' riforma ambizzjuża għas-settur finanzjarju tal-UE biex issaħħaħ ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni finanzjarji, terġa' tinġieb l-istabbiltà finanzjarja u biex is-sistema finanzjarja ssir aktar reżiljenti għal xokkijiet u tindirizza aħjar il-ħtiġijiet tal-investituri u l-ħtiġijiet ta' finanzjament tal-ekonomija reali; billi, filwaqt li l-prospetti għat-tkabbir fl-Ewropa tjiebu, l-irkupru sħiħ għadu ma nkisibx;

B.  billi seħħew, u għadhom qed iseħħu, bidliet profondi fis-setturi finanzjarji kollha, fosthom dawk bankarji, tal-assigurazzjoni, tas-swieq tat-titoli, tal-fondi ta' investiment u tal-infrastruttura tas-suq finanzjarju;

C.  billi t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tar-riforma regolatorja finanzjarja għadhom għaddejjin u għadhom ma tlestewx, b'għadd ta' riformi importanti li għad iridu jitwettqu u b'ħafna atti delegati u ta' implimentazzjoni b'mod partikolari li għad iridu jiġu finalizzati; billi s-sitwazzjoni fis-settur bankarju u f'dak tal-assigurazzjoni u fis-swieq finanzjarji hija kkaratterizzata minn bidliet u innovazzjonijiet kontinwi, u dan ifisser li tinħtieġ evalwazzjoni permanenti tar-regolamenti li jirregolaw dawn is-setturi bl-għan li jiġu żgurati l-proporzjonalità u l-effikaċja u konsegwentement l-adattament kontinwu ta' dawk ir-regolamenti;

D.  billi s-suq kapitali fl-Unjoni għadu fframmentat; billi l-Unjoni tas-Swieq Kapitali (USK) potenzjalment toffri qafas siewi biex jiġi ssalvagwardjat l-aċċess ugwali għall-finanzjament għall-SMEs fl-UE kollha u biex jiġu promossi ċentri innovattivi għal finanzjament ibbażat fuq is-suq; billi nuqqasijiet speċifiċi ta' kreditu għall-SMEs u l-mikrointrapriżi jirriżultaw ukoll minn instabilità ekonomika u nuqqas ta' soluzzjonijiet immirati għall-ekonomija reali; billi l-kuntest ibbażat fuq is-swieq kapitali fl-Istati Uniti spiss jiġi ċċitat, iżda fundamentalment huwa differenti mill-kuntest tal-UE bbażat fuq l-ibbankjar, u la għandu jiġi kkupjat u lanqas jintuża bħala mudell; billi l-USK hija possibbiltà biex jissaħħu s-swieq kapitali fl-UE bħala komplement għall-finanzjament ibbażat fuq l-ibbankjar; billi fl-Istati Uniti, wara l-kriżi finanzjarja, is-self mill-banek lill-korporazzjonijiet żviluppa b'mod aktar b'saħħtu mill-finanzjament ibbażat fuq is-swieq kapitali;

Analiżi u sfidi għall-qafas attwali

1.  Jinnota li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 'Settur finanzjarju riformat għall-Ewropa' tipprovdi l-ewwel analiżi tar-riformi fis-settur finanzjarju iżda ma tipprovdix valutazzjoni sħiħa u analiżi kwantitattiva tal-effetti globali u l-interazzjoni tal-miżuri individwali;

2.  Jilqa' l-Pakkett tal-Investiment tal-Kummissjoni, inkluża l-USK; jissottolinja l-ħtieġa għal finanzjament mhux bankarju komplementari ta' kumpaniji u, barra minn hekk, li prinċipju fundamentali għall-bini ta' USK irid ikun li ssir enfasi akbar fuq l-utenti aħħarin tas-swieq kapitali, i.e. il-kumpaniji u l-investituri; jenfasizza li qafas ta' servizzi finanzjarji effiċjenti u effikaċi li jiżgura l-istabbiltà finanzjarja huwa prerekwiżit sabiex jiżdied l-investiment (fit-tul) u biex jitħeġġeġ it-tkabbir f'ekonomija Ewropea kompetittiva; jissottolinja r-rabta bejn l-istabbiltà ekonomika u finanzjarja; jenfasizza wkoll li politiki ekonomiċi affidabbli, riformi strutturali effikaċi u politiki baġitarji sodi jwittu t-triq għall-potenzjal ta' saħħa u ta' tkabbir tal-ekonomija reali fl-Istati Membri u fl-UE; jirrikonoxxi r-rwol importanti li jista' jkollhom is-swieq kapitali fl-indirizzar tal-ħtiġijiet finanzjarji tal-ekonomiji tal-Istati Membri;

3.  Jirrikonoxxi l-fatt li l-kriżi finanzjarja u tad-dejn li għaddejja wasslet għal konsegwenzi negattivi mingħajr preċedent, b'mod partikolari għall-ekonomija reali u l-flus tal-kontribwenti; jirrikonoxxi, f'dan il-kuntest, ir-regolamentazzjoni finanzjarja miftiehma bejn l-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar ħames snin, li saħħet l-arkitettura finanzjarja tal-Ewropa għal kriżijiet futuri; jilqa' l-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni dwar l-USK; jilqa' l-inklużjoni tal-Kummissjoni ta' livell effettiv ta' ħarsien tal-konsumaturi u tal-investituri bħala wieħed mill-prinċipji li jsostnu l-USK;

4.  Jirrikonoxxi l-kisbiet tar-regolamentazzjoni finanzjarja b'reazzjoni għar-ramifikazzjonijiet tal-kriżi finanzjarja; jinnota t-tħassib dwar iż-żieda fil-kumplessità, riflessa fl-ammont, id-dettall u l-għadd akbar ta' livelli ta' regolamentazzjoni u superviżjoni b'rekwiżiti fil-livell internazzjonali, Ewropew u nazzjonali; jinnota li regolamentazzjoni kumplessa tirrifletti wkoll swieq finanzjarji kumplessi, inklużi l-istrumenti finanzjarji, l-infrastruttura tas-suq u l-istituzzjonijiet; jissottolinja l-fatt li regolamentazzjoni kumplessa żżejjed u prekundizzjonijiet aktar stretti jistgħu jaffettwaw l-investimenti b'mod negattiv; jemmen li l-kumplessità tar-regolamentazzjoni trid tiġi indirizzata wkoll fir-rigward tal-applikazzjoni tagħha għall-utenti aħħarin mhux finanzjarji ta' prodotti finanzjarji; jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni regolatorja internazzjonali f'qafas globali b'kooperazzjoni mtejba u responsabbiltà akbar;

5.  Jinnota li USK soda u robusta trid tirrikonoxxi l-interdipendenzi ma' setturi finanzjarji oħra, tesplora sorsi ta' finanzjament addizzjonali bbażati fuq is-suq għall-ekonomija reali u tkun ibbażata l-ewwel u qabel kollox fuq strutturi eżistenti stabbiliti sew; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ olistiku għar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji tal-UE fejn l-USK tikkontribwixxi għall-ikkomplementar tal-finanzjament bankarju; jitlob li l-USK tirrifletti l-perspettiva tal-konsumaturi u l-investituri, minbarra l-orjentazzjoni tagħha lejn il-finanzjament ta' kumpaniji; għal dan il-fini, il-Kummissjoni għandha taħdem mill-qrib mal-BERS, l-ASE u l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali biex issolvi kwalunkwe nuqqas ta' qbil fl-approċċ li jista' joħloq ir-riskju li jiġu mminati l-objettivi tal-USK; jitlob lill-Kummissjoni tuża prattiki tajbin li jiffunzjonaw sew sabiex tiżviluppa suq kapitali għall-Unjoni kollha;

6.  Iqis li l-leġiżlazzjoni mhux dejjem tkun l-aktar reazzjoni politika xierqa u li approċċi mhux leġiżlattivi u bbażati fuq is-suq għandhom jitqiesu kif jistħoqq;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tadotta approċċ integrat fl-USK u tagħti attenzjoni lil aġendi politiċi oħra, bħall-iżvilupp ta' suq uniku diġitali u riformi kontinwi fil-qasam tad-dritt tal-kumpaniji u l-governanza korporattiva; jemmen ukoll li l-Kummissjoni għandha tieħu kont tal-aħħar żviluppi teknoloġiċi; iqajjem tħassib, f'dan ir-rigward, dwar theddid għaċ-ċibersigurtà u jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li din tkun dimensjoni integrata tal-istrateġija tal-UE;

8.  Jemmen li regolamentazzjoni effikaċi u effiċjenti tas-servizzi finanzjarji tal-UE għandha tkun koerenti, konsistenti (anke fuq bażi transsettorjali), proporzjonata, mhux duplikattiva u ħielsa minn kumplessità superfluwa biex jiġu evitati l-inċertezza tad-dritt, l-arbitraġġ regolatorju u spejjeż għolja ta' tranżazzjonijiet; jemmen, barra minn hekk, li għandha tippermetti li l-intermedjarji jaqdu r-rwol tagħhom fl-għoti tal-fondi lill-ekonomija reali, biex b'hekk tiffaċilita l-finanzjament tagħha, taqdi lil min ifaddal u lill-investituri u tindirizza b'mod effettiv ir-riskji għall-istabbiltà finanzjarja u għall-kontribwent, sabiex tevita li jerġgħu jseħħu kriżijiet finanzjarji u taġixxi bħala tarka kontra riskji sistemiċi; iqis li għandha tappoġġa l-approfondiment tas-suq uniku u tiffoka fuq miri tanġibbli li jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell Ewropew, filwaqt li tħalli spazju għal finanzjament innovattiv b'enfasi lokali;

9.  Jesprimi tħassib dwar il-problemi persistenti li jikkonċernaw il-kodiċijiet IBAN, li għadhom ma jitqisux validi biex isiru debiti diretti minn kontijiet bankarji domiċiljati fi Stati Membri għajr dak tal-benefiċjarju;

10.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' analiżi tal-qafas tas-servizzi finanzjarji bl-użu ta' approċċ kemm kwantitattiv kif ukoll kwalitattiv; jinnota li qed isiru eżerċizzji simili f'ġurisdizzjonijiet oħra, b'mod partikolari fl-Istati Uniti; jenfasizza li din l-analiżi għandha tikkontribwixxi għall-bini ta' swieq finanzjarji li jiffunzjonaw aħjar li jaqdu l-ħtiġijiet ta' finanzjament tal-ekonomija reali, anke billi jiġu indirizzati l-lakuni, id-distakki l-inkonsistenzi, l-inkoerenza u l-isproporzjonalità, m'għandhiex tikkomprometti l-kisbiet leġiżlattivi miksuba s'issa, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu t-talbiet li saru fi klawsoli ta' rieżami kif adottati f'kull att leġiżlattiv speċifiku, u mingħajr ma jiġu antiċipati r-riżultati m'għandhomx jitqiesu bħala eżerċizzju li jwassal għal deregolamentazzjoni;

11.  Jemmen li suq uniku għas-servizzi finanzjarji jgħin lill-impriżi, iżda fl-aħħar mill-aħħar irid ikun ta' benefiċċju għall-konsumaturi u l-investituri; jinsisti li bosta barrieri u ostakli għall-aċċess, il-kummerċjalizzazzjoni u l-investiment transfruntieri jridu jiġu analizzati, indirizzati u megħluba filwaqt li jinżamm l-ogħla livell ta' ħarsien tal-investituri; ifakkar li anqas barrieri għall-flussi ta' kapital jistgħu jitqiesu b'mod sigur li jtejbu l-prospetti fit-tul ta' tkabbir biss jekk l-inċentivi ġenerali għall-kumpaniji jiġu stabbiliti sew; jikkunsidra wkoll l-importanza ta' ekosistema lokali żviluppata sew li tippermetti lil kumpaniji iżgħar jattiraw kapital għat-tkabbir;

12.  Jemmen li l-ħarsien tal-konsumatur ma jfissirx neċessarjament volumi kbar ta' informazzjoni u li l-enfasi għandha pjuttost tkun fuq il-kwalità u l-intelliġibilità tal-informazzjoni li tippermetti teħid xieraq ta' deċiżjonijiet – l-informazzjoni trid tkun rilevanti, eżatta, komparabbli, faċli għall-utent, affidabbli u f'waqtha; huwa preokkupat li l-multipliċità u l-kumplessità ta' informazzjoni għall-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar jistgħu ma jaqdux il-bżonnijiet reali tal-konsumatur; isostni l-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ biex il-konsumaturi jingħataw l-informazzjoni li jeħtieġu biex jagħmlu għażliet infurmati, u biex jifhmu r-riskji involuti, mingħajr ma jintefa' piż bla bżonn fuq l-impriżi, b'mod speċjali l-SMEs; iħeġġeġ id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-informazzjoni; jenfasizza li l-konsulenti u l-impjegati finanzjarji li jipprovdu pariri lill-konsumatur f'istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jingħataw it-taħriġ u l-ħin meħtieġ biex ikunu jistgħu jaqdu lill-klijenti b'mod eżatt; jinnota l-importanza ta' setgħat superviżorji effettivi biex wieħed ikun jista' jintervjeni fil-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti meta jkun meħtieġ; jirrimarka dwar il-ħtieġa ta' inizjattiva Ewropea għal aktar edukazzjoni finanzjarja u edukazzjoni finanzjarja aħjar sa mhux aktar tard minn tmiem l-2016, filwaqt li jittieħed kont tal-ħtiġijiet speċifiċi ta' kull Stat Membru, anke biex ikun żgurat għarfien sħiħ tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' investimenti fis-swieq kapitali; jissottolinja wkoll li l-edukazzjoni finanzjarja għandha tkun immirata lejn l-SMEs, u tgħallimhom kif jużaw is-swieq kapitali; jemmen fil-benefiċċju ta' aktar trasparenza sabiex il-kumpaniji, l-investituri u l-konsumaturi jkunu jistgħu jifhmu l-kostijiet u l-benefiċċji komparattivi ta' servizzi differenti pprovduti minn parteċipanti fis-suq, iżda jinnota wkoll li aktar trasparenza trid timxi id f'id ma' valur miżjud għall-klijenti jew is-superviżuri kompetenti u trid tkun immirata lejn l-użu prattiku tal-informazzjoni u d-data;

13.  Jenfasizza l-benefiċċji tad-diversifikazzjoni tal-assi, kemm f'termini ta' klassijiet ta' assi kif ukoll f'termini ta' oriġini tal-assi, li tippermetti diversifikazzjoni aħjar tar-riskji u t-tlaqqigħ aħjar tal-ħtiġijiet tal-investituri; jenfasizza li l-għan tar-regolamentazzjoni prudenzjali mhuwiex li tiffavorixxi ċerti klassijiet ta' assi; jappella għal approċċ ibbażat fuq ir-riskju għar-regolamentazzjoni, bl-istess regoli applikati għall-istess riskji, u li jkun komplementat b'miżuri standardizzati oħra; jemmen li kategorizzazzjoni aktar granulari tal-klassijiet ta' assi hija xierqa, b'mod partikolari bl-istabbiliment ta' kategoriji bħall-infrastruttura; jirrikonoxxi li proġetti infrastrutturali mhumiex inqas riskjużi per se u jappella għal regolamentazzjoni prudenzjali xierqa; jappoġġa aktar riċerka dwar ir-riskji u l-benefiċċji tal-infrastruttura, inkluż l-iżvelar tal-metodoloġija applikata, biex ikunu jistgħu jinsiltu konklużjonijiet ibbażati fuq l-evidenza;

14.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' konsistenza fl-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, u b'hekk anke ta' tnaqqis fl-opportunitajiet għal arbitraġġ regolatorju; jenfasizza l-ħtieġa li tinqata' r-rabta bejn is-sovrani u l-banek fil-livell nazzjonali permezz ta' implimentazzjoni nazzjonali sħiħa u konsistenti tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD) kif ukoll tad-dispożizzjonijiet tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (MUR) u l-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (FUR); jieħu nota tal-kontributi tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) dwar l-esponiment tad-dejn sovran tal-banek, li jinkludu konsiderazzjoni bir-reqqa tal-passi li jmiss; jenfasizza li l-politiki għandhom iqisu b'mod espliċitu l-interazzjonijiet bejn ir-riskju individwali u dak endoġenu, b'mod partikolari meta l-istituzzjonijiet finanzjarji jużaw l-istess mudelli tar-riskju standard approvati mir-regolaturi;

15.  Jinnota l-konsegwenzi mhux intenzjonati possibbli ta' rekwiżiti multipli ta' kapital, likwidità u lieva fuq it-trasformazzjoni tal-maturità, l-għoti ta' finanzjament fit-tul u l-ġenerazzjoni tas-swieq u l-likwidità, filwaqt li jfakkar li r-rekwiżiti ġew stabbiliti b'reazzjoni għall-kriżi finanzjarja; huwa mħasseb li l-isproporzjonalità tar-rekwiżiti tista' tipperikola l-mudell kummerċjali ta' banek żgħar u medji u għalhekk ikollhom konsegwenzi mhux intenzjonati għall-istruttura tal-industrija finanzjarja; jistieden lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni mas-superviżuri, tanalizza dawn il-konsegwenzi għas-settur bankarju u dak tal-assigurazzjoni u komplementarjetajiet possibbli bħala kwistjoni ta' prijorità;

16.  Jesprimi tħassib dwar l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni tas-swieq u r-rekwiżiti tal-kapital meta entitajiet ġodda jkunu ġew inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni bħala entitajiet regolati fir-rieżami tad-Direttiva dwar is-Swieq tal-Istrumenti Finanzjarji (MiFID) iżda r-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital ma jkunx ġie kkalibrat biex jirrifletti tipi aktar differenti ta' ditti;

17.  Jesprimi tħassib li eżenzjonijiet validi fir-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew (EMIR) għall-kumpaniji mhux finanzjarji ġew parzjalment eliminati fid-Direttiva u r-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital rigward l-applikazzjoni tal-imposta tal-Aġġustament tal-Valwazzjoni tal-Kreditu (CVA); jistieden lill-Kummissjoni twettaq aħjar ir-rwol tagħha li tiżgura konsistenza fl-approċċ u r-riżultati ta' politika fi proposti leġiżlattivi differenti;

18.  Iqis li d-dispożizzjonijiet speċjalizzati fir-regolamentazzjoni eżistenti għall-kumpaniji mhux finanzjarji għandhom jiġu estiżi u jsiru aktar proporzjonati sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv u ma jitnaqqasx il-kapital disponibbli għall-ekonomija għal investiment futur; jistieden lill-Kummissjoni biex, meta tirrieżamina l-EMIR, twieġeb għad-diffikultajiet fl-applikazzjoni ta' reġimi kumplessi billi tissemplifika l-proċeduri, iżda tkompli tirrikonoxxi l-għan tal-eżenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-kumpaniji mhux finanzjarji ma jiġux mgħobbija b'leġiżlazzjoni mmirata għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, meta tirrieżamina l-EMIR, teżamina l-effett li t-tnaqqis tal-kwalità tal-kollateral aċċettat mill-kontropartijiet ċentrali (CCPs) jista' jkollu fuq ir-reżiljenza tas-CCPs u tqis jekk ċerti parteċipanti fis-swieq bħal fondi tal-pensjoni għandhomx ikunu eżenti b'mod permanenti mill-ikklerjar ċentrali jekk il-parteċipazzjoni tagħhom tnaqqas l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ġenerali minħabba l-aċċettazzjoni ta' kollateral alternattiv mhux fi flus kontanti;

20.  Huwa preokkupat dwar in-nuqqas ta' prodotti ta' investiment u tfaddil kosteffiċjenti u adatt skont ir-riskju (fit-tul) għall-konsumatur li huma disponibbli u attraenti; itenni l-ħtieġa għal diversità fl-għażliet tal-investituri u l-konsumaturi, billi l-fiduċja tal-investituri hija kruċjali għal aktar investiment; jenfasizza li għandu jitħeġġeġ ambjent li jistimola l-innovazzjoni tal-prodotti finanzjarji, li joħloq aktar diversità u benefiċċji għall-ekonomija reali u jipprovdi inċentivi mtejba għal investimenti, u li jista' jikkontribwixxi wkoll għall-għoti ta' pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli, bħal, pereżempju, l-iżvilupp ta' Prodott tal-Pensjoni Pan-Ewropew (PEPP), b'disinn sempliċi u trasparenti; jistieden lill-ASE janalizzaw u jirrapportaw, f'konformità mal-mandat tagħhom, dwar tendenzi tal-konsumaturi, b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti għall-konsumatur;

21.  Jilqa' d-diversità tal-mudelli kummerċjali; jitlob li din id-diversità tiġi riflessa fir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ in-natura, id-daqs, il-livell ta' riskju u l-kumplessità tal-entitajiet taħt kunsiderazzjoni, sakemm il-prinċipji tal-kompetizzjoni ġusta u s-superviżjoni effettiva jiġu ssodisfati; ifakkar li d-diversità fil-mezzi ta' finanzjament tikkostitwixxi vantaġġ;

22.  Jemmen li USK ta' suċċess għandha tippermetti lill-kumpaniji tal-UE tad-daqsijiet kollha u fi stadji differenti ta' tkabbir ikollhom aċċess għas-swieq kapitali tal-UE b'mod faċli għall-utent, effiċjenti u bi spejjeż baxxi; jemmen li r-regolamentazzjoni m'għandhiex tikkomplika l-elenkar u m'għandhiex twaqqaf lill-kumpaniji mhux elenkati milli jiġu elenkati; jenfasizza l-ħtieġa ta' reġim regolatorju armonizzat fis-suq primarju sabiex jiġi ffaċilitat il-ġbir ta' fondi filwaqt li jiġu żgurati livelli xierqa ta' protezzjoni għall-investituri; jissottolinja l-potenzjal ta' finanzjament innovattiv ibbażat fuq is-suq, b'mod partikolari l-opportunitajiet ta' teknoloġiji finanzjarji, inklużi l-finanzjament kollettiv u s-self bejn il-pari, u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu ssemplifikati r-rekwiżiti regolatorji rispettivi; jitlob lill-Kummissjoni tagħti spazju għall-ħolqien ta' dawn il-mudelli ġodda u tesplorahom u tippromwovihom, filwaqt li tingħata prijorità lid-dimensjoni transfruntiera tagħhom u jiġi żgurat it-tnaqqis ta' ostakli għad-dħul fis-suq; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa lil dawk l-Istati Membri b'setturi ta' swieq kapitali li qed jiżviluppaw permezz tas-Servizz ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali tagħha;

23.  Jappella għal tqassim xieraq u lineari tal-kompetenzi bejn il-livell tal-UE u dak nazzjonali, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li s-superviżuri nazzjonali għandhom iktar għarfien dwar il-karatteristiċi tas-suq lokali; jenfasizza li l-effikaċja tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU), kundizzjonijiet ekwi u trasparenza għandhom jiġu żgurati u li l-kunflitti ta' interess bejn l-awtoritajiet superviżorji u l-entitajiet taħt superviżjoni għandhom jiġu evitati; huwa preokkupat dwar l-effett ta' approċċ superviżorju "wieħed tajjeb għal kulħadd" fuq entitajiet li huma iżgħar u primarjament attivi f'livell nazzjonali fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU);

24.  Jinnota l-kisbiet fl-istabbiliment ta' unjoni bankarja u jenfasizza r-rwol kruċjali tagħha fl-indirizzar tal-interdipendenzi bejn ir-riskji sovrani u dawk bankarji u t-tnaqqis tar-riskji sistemiċi permezz ta' azzjoni konġunta; jieħu nota tat-tlestija fi stadji tal-unjoni bankarja; jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-leġiżlazzjoni eżistenti hija meħtieġa; jinnota d-diskussjonijiet dwar Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (SEAD), li dwarha l-Parlament jagħti l-fehma tiegħu bħala koleġiżlatur; jenfasizza l-għan li jiġi evitat il-periklu morali, filwaqt li jiġi żgurat li l-prinċipju tar-responsabbiltà jibqa' prinċipju ta' gwida; jikkritika s-sensibbiltà baxxa għar-riskji fil-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet lill-FUR; jirrikonoxxi l-isforzi biex jiġi konkluż ir-Regolament dwar ir-Riforma Strutturali tal-Banek;

25.  Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi implimentata u infurzata l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni adottata qabel ma tingħata kwlaunkwe kunsiderazzjoni lil reviżjoni sostanzjali ta' din il-leġiżlazzjoni; jenfasizza li t-traspożizzjoni rapida fil-liġi nazzjonali tad-Direttiva 2014/59/UE u l-finanzjament adegwat u l-effikaċja tal-MUR għandhom ikunu ta' importanza kbira, u għalhekk jinsisti li l-implimentazzjoni sħiħa ta' dawn il-miżuri trid tiġi kkompletata fil-qafas leġiżlattiv xieraq; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza fundamentali li jinqatgħu l-konnessjonijiet reċiproċi diretti bejn il-baġits nazzjonali u r-riskji bankarji, li jikkostitwixxu theddida kbira għall-istabbiltà finanzjarja; jinnota li, minħabba n-nuqqas ta' regoli biex jiġu ttrattati l-istati li, minħabba djun kbar, jitilfu l-aċċess għas-swieq finanzjarji, ħafna drabi jittieħdu passi tard wisq, u dan jista' jkollu effett negattiv fuq l-istabbiltà finanzjarja;

26.  Itenni l-ħtieġa għal kundizzjonijiet ekwi fl-UE, anke fir-rigward tal-banek taħt is-superviżjoni tal-MSU u l-banek ta' Stati Membri mhux parteċipanti, u jinkoraġġixxi l-inklużjoni sħiħa tal-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro fl-Unjoni Bankarja, filwaqt li jirrikonoxxi li ċerti elementi attwalment iwasslu għal parteċipazzjoni volontarja; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-suq uniku jkompli jiġi żviluppat, filwaqt li tirrikonoxxi l-ispeċifiċitajiet nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tipprova tikseb approċċ sod, f'termini ta' regolamentazzjoni u superviżjoni, għas-sistema bankarja "parallela" bl-għan li jitnaqqsu r-riskji sistemiċi u li tittejjeb it-trasparenza; jilqa' l-passi ewlenin miksuba fir-regolamentazzjoni Ewropea dwar l-assigurazzjoni bl-applikazzjoni ta' Solvenza II, mill-1 ta' Jannar 2016, li għandha tiġi vvalutata u possibbilment żviluppata aktar, filwaqt li jitqies il-qafas internazzjonali għal assiguraturi globali sistemikament importanti;

27.  Jirrikonoxxi d-dipendenza tradizzjonali tal-SMEs fuq il-finanzjament tal-banek minħabba n-natura speċifika, il-profili ta' riskju differenti u l-varjetà tagħhom madwar l-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni mal-ASE, il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali, tivvaluta jekk il-finanzjament tal-SMEs huwiex biżżejjed, tanalizza l-ostakli għal, u l-benefiċċji ta', id-diversifikazzjoni tal-kanali ta' finanzjament u kif wieħed jagħmilha possibbli li l-banek u l-istituzzjonijiet mhux bankarji jżidu l-finanzjament tal-SMEs, biex titwessa' l-għażla tal-kumpaniji bejn metodi differenti ta' finanzjament għal stadji differenti tal-iżvilupp tagħhom; ifakkar fl-importanza ta' għodod bħalma huma l-'Fattur ta' Sostenn lill-SMEs'; jissuġġerixxi li l-inizjattivi biex jitjieb il-finanzjament tal-SMEs għandhom jiġu estiżi għal negozji li għadhom kif jiftħu, mikrointrapriżi u kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; jenfasizza l-potenzjal ta' ċentri innovattivi u fil-biċċa l-kbira mhux sfruttati għall-finanzjament tal-SMEs, inkluż is-self bejn il-pari, il-finanzjament kollettiv u l-pjazzament privat, u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu ssemplifikati r-rekwiżiti regolatorji rispettivi;

28.  Jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni rapida tal-miżuri diġà adottati li jakkumpanjaw l-objettivi tal-USK; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu użu attiv tal-kategorija tas-Suq tat-Tkabbir tal-SMEs f'regolamentazzjoni futura dwar is-servizzi finanzjarji;

29.  Jemmen li l-kumpaniji għandu jkollhom aċċess għal għażla xierqa ta' tipi tas-suq fl-UE skont id-daqs, il-kumplessità u l-ambizzjonijiet ta' ġbir ta' fondi tagħhom, u jenfasizza l-ħtieġa għal swieq kapitali Ewropej aktar profondi u aktar integrati li jkunu separati minn, iżda kompatibbli, mas-swieq lokali reġjonali ta' importanza kritika;

30.  Jilqa' r-rieżami li se jsir dalwaqt tad-Direttiva dwar il-Prospetti; jenfasizza li r-rieżami għandu jkun immirat lejn it-tnaqqis tal-ispejjeż u s-semplifikazzjoni tal-proċeduri għall-SMEs, filwaqt li jintlaħaq bilanċ ġust f'termini tal-protezzjoni tal-investitur;

31.  Jirrikonoxxi l-isforzi li għaddejjin biex jiġi stabbilit suq tat-titolizzazzjoni aktar trasparenti, jiġu żgurati standards għoljin għall-proċess, ċertezza tad-dritt u komparabbiltà fost l-istrumenti ta' titolizzazzjoni kollha; jenfasizza l-bżonn li jiġi stabbilit repożitorju tad-data; jenfasizza li rekwiżiti stretti għal assi ta' kwalità għolja sottostanti u kalibrazzjonijiet skont il-profil tar-riskju reali u l-għarfien tar-riskju tal-parteċipanti kollha fis-swieq tat-titolizzazzjoni huma meħtieġa, filwaqt li jitqiesu l-livell ta' riskju ta' titolizzazzjoni, b'mod partikolari titolizzazzjoni sintetika, kif intwera matul il-kriżi, u filwaqt li jingħarfu d-diversi esperjenzi fl-UE u fl-Istati Uniti; jinsisti li r-rekwiżiti ta' ritenzjoni m'għandhomx jitbaxxew sabiex jiġi evitat il-periklu morali; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi kkunsidrata ċ-ċertifikazzjoni indipendenti tal-konformità ma' kriterji ta' kwalifika; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni bir-reqqa tar-riskji u l-benefiċċji ta' titolizzazzjoni għall-SMEs, l-investituri u l-istabbiltà finanzjarja u l-kummerċjabilità ta' strumenti ta' titolizzazzjoni bħala kwistjoni ta' prijorità, u tirrapporta lill-Parlament;

32.  Jemmen li approċċ immirat lejn standardizzazzjoni akbar tal-prodotti u l-proċeduri jista' jnaqqas il-kumplessità iżda jista' jintensifika wkoll ir-riskji ta' konċentrazzjoni; huwa preokkupat dwar il-periklu li l-parteċipanti tas-suq jistgħu jimxu fl-istess direzzjoni f'każ ta' stress tas-suq, u jappella għal salvagwardji u superviżjoni xierqa fil-livell kompetenti fir-rigward tal-iżvilupp ta' suq tat-titolizzazzjoni ta' kwalità;

33.  Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu semplifikati l-kontenut u l-frekwenza tar-rekwiżiti ta' rapportar u l-oqsma ta' rapportar, anke billi l-entitajiet jingħataw punt ta' kuntatt wieħed, sabiex tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni ta' rekwiżiti u mezzi ta' rapportar; jistieden lill-Kummissjoni, lill-ASE u lill-MSU biex jeżaminaw liema data hija fil-fatt meħtieġa, biex jallinjaw il-mudelli u biex jipprovdu semplifikazzjonijiet u, għall-SMEs, eżenzjonijiet; jissottolinja l-fatt li d-data tar-rapportar għandha użu għas-superviżuri jekk jistgħu jsiru mistoqsijiet dwarha u tkun konsistenti internazzjonalment; iqis li huwa meħtieġ li jiġi applikat approċċ proporzjonat fl-iżvilupp tas-Sett tad-Data Analitiku tal-Kreditu (AnaCredit); jemmen li l-iskop u l-livell tal-granularità għandhom jiġu vvalutati ulterjorment fir-rigward tal-ispejjeż u l-benefiċċji tagħha;

34.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-superviżuri biex jindirizzaw l-interazzjoni bejn l-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS) u r-rekwiżiti prudenzjali, billi aktar koerenza tkun ta' benefiċċju kemm għall-ekonomija kif ukoll għas-superviżur prudenzjali, u biex jirrieżaminaw l-impatt tal-kontabilità fiskali fuq il-fondi proprji; jappoġġa l-isforzi biex tiġi armonizzata d-definizzjoni ta' self improduttiv;

35.  Jitlob għal tnaqqis konsiderevoli fid-distorsjoni tad-dejn imqabbel mal-ekwità sabiex jittejbu r-reżiljenza ekonomika u l-allokazzjoni ta' kapital, u biex tissaħħaħ l-USK, biex b'hekk l-ekwità tkun aktar attraenti għall-emittenti u l-investituri; jissottolinja l-fatt li taxxa fuq it-tranżazzjonijiet taffettwa l-likwidità tas-suq, speċjalment fuq perjodu qasir ta' żmien, filwaqt li tikkontribwixxi wkoll biex tiġi limitata l-ispekulazzjoni eċċessiva;

36.  Jenfasizza li, minbarra r-regolamentazzjoni u s-superviżjoni, l-isforzi lejn bidla kulturali fis-settur finanzjarju għandhom jissaħħu aktar; jistieden lill-atturi kollha fis-settur finanzjarju, inklużi l-banek, l-istituzzjonijiet mhux bankarji, il-banek ċentrali nazzjonali u l-BĊE, biex jaħdmu lejn bidla kulturali u kultura ta' konformità fi ħdan l-organizzazzjonijiet tagħhom li tqiegħed l-interessi tal-konsumaturi l-ewwel, tiżgura sistema ta' responsabbiltà għal maniġers ewlenin responsabbli u orjentazzjoni fuq perjodu itwal ta' żmien tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, u tikkontribwixxi għad-diversità tas-sorsi ta' finanzjament; jenfasizza l-benefiċċji ta' approċċ ta' sħubija fit-tul għall-finanzjament ta' settur bankarju Ewropew diversifikat bi rwol importanti ta' "relationship banking" għall-konsumaturi u l-intrapriżi mikro, żgħar u medji, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam it-tnaqqis ta' asimmetriji fl-informazzjoni, bis-saħħa wkoll ta' strumenti disponibbli permezz ta' teknoloġiji diġitali ġodda;

37.  Jitlob li jiġu promossi fornituri ta' klassifikazzjoni addizzjonali bil-ħsieb li tiżdied il-kompetizzjoni f'suq konċentrat ħafna; ifakkar li l-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-adegwatezza u l-fattibbiltà ta' appoġġ għal Aġenzija Ewropea tal-Klassifikazzjoni Pubblika għad-dejn sovran u/jew Fondazzjoni Ewropea tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu għall-klassifikazzjonijiet tal-kreditu l-oħra kollha sa tmiem l-2016; jikkritika l-livell għoli tal-ispejjeż imġarrba mill-SMEs meta jiksbu klassifikazzjoni tal-kreditu esterna; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi studjat aktar kif l-SMEs jistgħu jiġu kklassifikati b'mod komparabbli u affordabbli, inkluż l-approċċ ta' bażi ta' klassifikazzjoni interna avvanzata (AIRBA); jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex tnaqqas l-asimmetriji fl-informazzjoni;

38.  Jappella għal enfasi akbar fit-tfassil tal-politiki fuq il-kompetittività globali tas-setturi finanzjarji tal-UE, filwaqt li tiġi evitata ġirja lejn l-iktar livell baxx u mingħajr ħsara għall-istabbiltà finanzjarja u l-ħarsien tal-konsumatur; jissottolinja li USK fl-UE kollha trid titqies fil-kuntest tat-titjib tal-kompetittività tal-impriżi Ewropej u l-ekonomija tal-UE; jenfasizza li settur finanzjarju effettiv huwa kundizzjoni meħtieġa għall-allokazzjoni effiċjenti tal-kapital u, għalhekk, għat-tkabbir;

39.  Jissottolinja l-importanza tal-qafas internazzjonali fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni, il-metodoloġiji u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-qafas tal-UE; jistieden lill-Istati Membri, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-ASE biex jissemplifikaw il-pożizzjoni tal-UE, bl-għan li tiżdied l-influwenza tagħha u tiġi promossa l-leġiżlazzjoni li adottat permezz ta' proċess demokratiku; jenfasizza l-ħtieġa li tinkiseb il-konsistenza ta' regolamentazzjoni ġdida, kemm mal-acquis Ewropew kif ukoll mal-gwida internazzjonali, u implimentazzjoni proporzjonata, anke fil-kamp ta' applikazzjoni, biex jiġu evitati diverġenzi u duplikazzjoni mhux meħtieġa fil-leġiżlazzjoni; jemmen li dawn huma prerekwiżiti biex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali tal-promozzjoni tal-istabbiltà globali fit-tul, iż-żamma tal-Ewropa bħala post attraenti għal investituri internazzjonali l-evitar ta' impatti negattivi mhux meħtieġa fuq il-kompetittività tas-setturi finanzjarji tal-UE; ifakkar fil-prinċipju tal-kooperazzjoni sinċiera bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, imsemmija fl-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; jemmen li l-ASE għandhom ikunu involuti fid-diskussjonijiet dwar il-prinċipji regolatorji globali fi ħdan il-korpi internazzjonali għall-istabbiliment tal-istandards; jenfasizza li d-djalogu regolatorju mal-Istati Uniti għandu jissaħħaħ ulterjorment; itenni, f'dan il-kuntest, li kwistjonijiet regolatorji tas-servizzi finanzjarji għandhom jiġu inklużi f'negozjati internazzjonali meta jkun xieraq;

40.  Jissottolinja li deċiżjonijiet ta' ekwivalenza huma meħtieġa biex jiġu indirizzati ostakli fir-rigward tal-aċċess għas-suq u l-oqfsa regolatorji rispettivi, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li tali deċiżjonijiet unilaterali jridu jkunu ta' benefiċċju għall-impriżi u l-konsumaturi Ewropej, u li l-ekwivalenza ma' ġurisdizzjonijiet oħra għandha l-potenzjal li żżid l-influssi tal-kapital u tattira aktar investiment fl-Ewropa; jissottolinja l-ħtieġa ta' evoluzzjoni lejn sistema konsistenti u koerenti ta' rikonoxximent sensibbli tal-istandards ugwali jew simili ta' xulxin;

41.  Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi pjan konsistenti, koerenti, trasparenti u qafas prattiku għal proċeduri u deċiżjonijiet dwar l-ekwivalenza ta' pajjiżi terzi, b'kont meħud ta' analiżi bbażata fuq ir-riżultati u ta' standards jew ftehimiet internazzjonali; jitlob li d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza kollha jiġu adottati permezz ta' atti delegati; iqis li l-ASE għandu jkollhom rwol xieraq fl-allinjament ta' valutazzjonijiet ta' pajjiżi terzi għal deċiżjonijiet ta' ekwivalenza;

Regolamentazzjoni aħjar tas-servizzi finanzjarji tal-UE

42.  Jemmen li regolamentazzjoni finanzjarja aħjar tinkludi qafas robust u tibda billi l-Istati Membri japplikaw l-acquis attwali; jenfasizza li implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u konsistenti tal-leġiżlazzjoni hija kruċjali u jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi rapporti regolari lill-Parlament dwar l-istat tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, u fejn applikabbli, il-proċeduri ta' ksur mressqa kontra Stati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri jinfurzaw il-leġiżlazzjoni b'mod xieraq; iqis li regolamentazzjoni żejda ("gold-plating") ma tiffaċilitax il-funzjonament tas-suq intern u l-kompetizzjoni; iqis li l-attrazzjoni ta' impriżi permezz tal-użu diskrezzjonali ta' standards aktar baxxi lanqas ma tiffaċilita l-funzjonament tas-suq intern; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi u rapport bir-reqqa tal-miżuri kollha ta' regolamentazzjoni żejda meħuda mill-Istati Membri fil-qasam tal-leġiżlazzjoni finanzjarja u biex tissottomettihom lill-Parlament sa tmiem l-2016;

43.  Jistieden lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom biex jirrispettaw l-iskadenzi stipulati għat-traspożizzjoni tad-direttivi billi, minbarra li huma rekwiżiti ġuridiċi, huma fundamentali biex jiġi evitat id-dewmien fl-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni, kif ukoll l-applikazzjoni parzjali jew mhux indaqs tagħha madwar l-Unjoni, li tista' tirriżulta f'nuqqas ta' kundizzjonijiet ekwi għall-atturi differenti involuti u f'tipi oħrajn ta' distorsjonijiet;

44.  Jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni transsettorjali u ta' kwalità aħjar fl-abbozzi u l-proċessi ta' abbozzar tal-Kummissjoni jew tal-ASE, li jinkludu t-twaqqit, il-prijoritizzazzjoni u l-evitar ta' trikkib; jenfasizza li dan għandu jevita kwalunkwe duplikazzjoni tal-att bażiku fl-atti delegati, iżda jevita wkoll li d-deċiżjonijiet politiċi li għandhom jiġu riżolti fi ħdan l-att bażiku qed jitħallew għall-atti delegati;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tippermetti l-involviment bikri tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, anke fil-livell tal-gruppi ta' esperti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura parteċipazzjoni bilanċjata fil-konsultazzjonijiet billi tirrifletti d-diversità tal-partijiet ikkonċernati, u billi tiffaċilita u tipprovdi kundizzjonijiet aħjar għall-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati żgħar li jirrappreżentaw l-impriżi, il-konsumaturi u s-soċjetà ċivili, inkluż il-mod kif il-konsultazzjonijiet jiġu organizzati u kif isiru l-mistoqsijiet;

46.  Jilqa' l-objettivi tal-aġenda għal regolamentazzjoni aħjar; jirrikonoxxi l-ħtieġa ġenerali li tiġi eżaminata l-idoneità tar-regolamentazzjoni llum u fil-futur; madankollu, din l-idoneità ma tistax tiġi diżaggregata mill-funzjonament tas-settur finanzjarju kollu; jissottolinja r-rwol tar-REFIT biex tinkiseb regolamentazzjoni effiċjenti u effikaċi tas-servizzi finanzjarji u li tqis kif xieraq il-prinċipju tal-proporzjonalità kif ukoll biex jiġi appoġġat l-eżerċizzju ta' rendikont; jitlob li l-Parlament ikollu rwol akbar fid-deċiżjonijiet u fil-valutazzjonijiet intrinsiċi għar-REFIT; ifakkar li l-enfasi għandha tkun fuq it-titjib tar-regolamentazzjoni, mhux fuq id-deregolamentazzjoni; jenfasizza li l-iżgurar tat-trasparenza, is-sempliċità, l-aċċessibilità u l-korrettezza fis-suq intern kollu għandu jkunu parti mill-aġenda dwar ir-regolamentazzjoni aħjar għall-konsumaturi; jenfasizza wkoll li l-UE m'għandhiex toħloq piż ta' konformità mhux mixtieq fl-ispinta biex tikseb armonizzazzjoni akbar taħt il-USK;

47.  Jemmen li l-ASE u l-MSU għandhom rwol kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet ta' regolamentazzjoni u superviżjoni aħjar; jenfasizza r-rwol tal-ASE u l-MSU fl-iżgurar ta' koerenza u konsistenza bejn biċċiet differenti ta' leġiżlazzjoni, fit-tnaqqis tal-inċertezza u l-arbitraġġ regolatorju u fit-tħeġġiġ ta' kooperazzjoni ta' benefiċċju reċiproku bejn il-parteċipanti fis-suq; jenfasizza li l-ASE u l-MSU jridu jiġu ffinanzjati b'mod adegwat u jkollhom persunal biżżejjed biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti mogħtija lilhom mill-koleġiżlaturi;

48.  Jenfasizza li r-reviżjoni tar-regolamenti dwar l-ASE għandha tirrifletti d-dispożizzjonijiet ta' responsabbiltà u trasparenza għal skrutinju msaħħaħ mill-Parlament, kif stabbilit fir-regolamenti dwar l-MSU u l-MUR, u trid issaħħaħ l-indipendenza tal-ASE mill-Kummissjoni; iqis li huwa neċessarju li jiġu esplorati possibilitajiet biex tiġi ffaċilitata parteċipazzjoni akbar tal-ASE f'livell konsultattiv matul il-fażi ta' livell 1 filwaqt li jiġu rispettati l-prerogattivi tal-koleġiżlaturi;

49.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rispettati l-interazzjoni, il-konsistenza u l-koerenza bejn l-atti bażiċi u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni; jerġa' jenfasizza li d-deċiżjonijiet politiċi jridu jsiru mill-koleġiżlaturi fi ħdan l-att bażiku, u m'għandhomx jitħallew għall-atti delegati, li huma maħsuba "sabiex jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġislattiv" (l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea); jinsisti li l-Kummissjoni u l-ASE, meta jabbozzaw atti delegati u ta' implimentazzjoni u linji gwida, iżommu mas-setgħat li ġew ikkonferiti lilhom stabbiliti fl-atti bażiċi u jirrispettaw il-ftehim tal-koleġiżlaturi; jiddispjaċih li fil-passat l-awtoritajiet superviżorji, fl-abbozzar ta' atti ta' implimentazzjoni, mhux dejjem żammew mal-mandat stabbilit mil-leġiżlaturi Ewropej; jiddeplora l-fatt li l-koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni (atti delegati) u l-ASE (standards tekniċi) mhijiex suffiċjenti u għalhekk tista' taffettwa b'mod negattiv il-kwalità tal-konformità, b'mod partikolari meta r-rekwiżiti dettaljati ma jiġux adottati sa ftit żmien biss qabel l-iskadenza tal-implimentazzjoni tal-att bażiku;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni tissepara għalkollox kemm l-atti delegati kif ukoll l-atti ta' implimentazzjoni u tevita "package approaches" sabiex tippermetti l-adozzjoni f'waqtha ta' dawk l-atti;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel kwalunkwe emenda li saret għall-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji (STR) u standards tekniċi ta' implimentazzjoni (STI), imressqa mill-ASE, trasparenti għall-koleġiżlaturi u l-partijiet ikkonċernati;

52.  Jenfasizza li rieżami ġuridiku bikri mill-Kummissjoni la għandu jnaqqas it-trasparenza tal-proċess vis-à-vis l-Parlament u lanqas id-dritt tal-Parlament li jiġi kkonsultat; jitlob li matul il-proċess ta' abbozzar, l-ASE jipprovdu proattivament lill-Parlament, regolarment, b'mod komprensiv u mingħajr dewmien, abbozzi provviżorji u informazzjoni interim dwar il-progress tal-ħidma u jikkonsultaw lill-Parlament dwar dan;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-ASE jirrispettaw b'mod sħiħ l-iskadenzi għas-sottomissjoni stabbiliti mill-koleġiżlaturi u jagħtu minnufih lill-koleġiżlaturi spjegazzjoni meta jkun mistenni li skadenza se tinqabeż;

54.  Ifakkar lill-ASE li l-istandards tekniċi, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet huma marbuta bil-prinċipju tal-proporzjonalità; jistieden lill-ASE jadottaw approċċ prudenti fir-rigward tal-portata u l-għadd tal-linji gwida, b'mod partikolari meta dawn ma jkunux espliċitament previsti fl-att bażiku; jinnota li approċċ restrittiv bħal dan huwa meħtieġ ukoll minħabba r-riżorsi limitati tal-ASE u l-ħtieġa li jipprijoritizzaw il-kompiti tagħhom, fejn il-limiti prattiċi ta' superviżjoni effettiva m'għandhomx jiġu stabbiliti minn limitazzjonijiet baġitarji, u jitlob li riżorsi adegwati jiġu ggarantiti għall-ASE sabiex ikunu jistgħu jwettqu superviżjoni affidabbli, indipendenti u effettiva fit-twettiq tal-mandat tagħhom;

55.  Jistieden lill-ASE jużaw id-dritt tagħhom li jitolbu informazzjoni dwar kif l-atti bażiċi jiġu applikati mill-Istati Membri u jwettqu evalwazzjonijiet bejn il-pari aktar regolarment dwar l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali bl-għan li tittejjeb il-konverġenza superviżorja fl-Istati Membri kollha;

56.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-ASE jippubblikaw regolarment verżjonijiet konsolidati ta' regolamenti tal-UE dwar is-servizzi finanzjarji fil-websites tagħhom, inkluż sommarju li jista' jiġi aċċessat u mifhum mill-impriżi, il-konsumaturi, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u oħrajn; jemmen li l-ħolqien ta' reġistru komuni li jinkludi referenzi għall-implimentazzjoni nazzjonali jkun għażla li ta' min wieħed jikkunsidraha;

It-triq 'il quddiem

57.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-ASE jwettqu regolarment (tal-inqas darba fis-sena) kontrolli ta' koerenza u konsistenza, anke fuq bażi transsettorjali u fuq kull abbozz ta' att leġiżlattiv, u fuq l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni adottata, inklużi l-STR u l-STI, u jiddedikaw riżorsi għal din l-attività;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-ASE jwettqu regolarment (tal-inqas darba fis-sena) kontrolli ta' proporzjonalità u effikaċja, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti applikabbli għal parteċipanti fis-suq żgħar u medji, u fuq kull abbozz ta' att leġiżlattiv, u jiddedikaw riżorsi għal din l-attività; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika Green Paper li tesplora approċċi ġodda għall-promozzjoni tal-proporzjonalità fir-regolamentazzjoni finanzjarja;

59.  Jenfasizza li l-impatt ta' miżuri leġiżlattivi individwali jvarja mill-impatt kumulattiv tagħhom; jistieden lis-servizzi tal-Kummissjoni biex, b'kooperazzjoni mal-ASE, l-MSU u l-BERS, twettaq valutazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva komprensiva kull ħames snin tal-impatt kumulattiv tar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji tal-UE fis-swieq finanzjarji u l-parteċipanti tagħha fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri sabiex jidentifikaw nuqqasijiet u lakuni, jivvalutaw il-prestazzjoni, l-effikaċja u l-effiċjenza tar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji u jiżguraw li ma tkunx qed tostakola l-kompetizzjoni ġusta u l-iżvilupp tal-ekonomija, u jirrapportaw lura lill-Parlament; jenfasizza l-importanza tat-twettiq ta' valutazzjonijiet tal-impatt dettaljati u analiżijiet kostijiet-benefiċċji għal kwalunkwe leġiżlazzjoni tal-futur sabiex jintwera l-valur miżjud tal-leġiżlazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi; jissottolinja li l-valutazzjonijiet tal-impatt u l-analiżijiet kostijiet-benefiċċji għandhom jinkludu evalwazzjonijiet bir-reqqa tal-impatt tal-miżuri tal-Livell-2, li jiffurmaw parti sinifikanti mill-qafas regolatorju finanzjarju tal-UE; ifakkar li l-kwantifikazzjoni tal-impatt ta' miżuri leġiżlattivi tista' tkun diffiċli, b'mod partikolari minħabba li l-benefiċċji tagħhom huma diffiċli biex jitkejlu, iżda l-metodi għall-kwantifikazzjoni għandhom jibqgħu jintużaw;

60.  Jistieden lis-servizzi tal-Kummissjoni jikkompletaw l-ewwel valutazzjoni sal-aħħar tal-2016 u jirrapportaw dwar l-impatt ġenerali u, f'kapitoli separati, filwaqt li joqogħdu wkoll fuq riċerka indipendenti, dwar dan li ġej:

   l-effetti fuq is-setturi finanzjarji differenti, inkluża diżaggregazzjoni differenzjata xierqa tal-parteċipanti fis-suq skont id-daqs, il-kumplessità u l-mudell kummerċjali, u fuq entitajiet mhux finanzjarji,
   distakki u lakuni possibbli, filwaqt li jitqies l-iżvilupp possibbli ta' theddid u riskji ġodda kif ukoll ta' trikkib u konsegwenzi mhux intenzjonati,
   l-effetti ekonomiċi attwali u mistennija, kif ukoll il-kompetittività tas-settur finanzjarju Ewropew fid-dinja,
   il-possibilitajiet ta' benefiċċju għall-ekonomija reali, inklużi l-SMEs, il-konsumaturi u l-impjiegi,
   il-ħtieġa li jittejbu aktar mezzi ta' finanzjament eżistenti u li jiġu estiżi mezzi ta' finanzjament komplementari, inkluż l-effett fuq l-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja;
   l-effetti fuq id-domanda u l-provvista ta' finanzjament fit-tul,
   l-effetti fuq l-allokazzjoni u d-diversifikazzjoni tal-assi u r-riskji, u fuq l-iżvilupp ta' proporzjonijiet tal-kapital ta' Grad 1 tal-ekwità għall-assi totali fl-istituzzjonijiet finanzjarji,
   l-effikaċja u l-adegwatezza tal-qafas għal investituri fil-livell tal-konsumatur, investituri istituzzjonali u konsumaturi u klijenti, inkluż il-qafas dwar it-trasparenza,
   l-effikaċja tat-tneħħija tal-ostakli għas-suq uniku, tal-limitazzjoni tal-arbitraġġ regolatorju u tat-tħeġġiġ tal-kompetizzjoni,
   l-effett globali fuq l-istabbiltà finanzjarja u l-periklu morali, inkluża valutazzjoni tal-kostijiet u r-riskji possibbli tan-nuqqas ta' regolamentazzjoni, filwaqt li titqies l-implimentazzjoni effettiva tar-rakkomandazzjonijiet tal-G20, u l-livell ta' interkonnettività bejn ditti finanzjarji,
   l-impatt fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-kontabilità abbażi tal-valur ġust tal-IFRS meta mqabbla mal-kontabilità prudenzjali,
   l-effikaċja u l-adegwatezza tal-qafas tas-superviżjoni makroprudenzjali fl-UE,
   il-kapaċità tal-ASE li jwettqu l-kompiti li ngħatawlhom skont il-qafas leġiżlattiv attwali u dwar il-passi li jistgħu jinħtieġu biex jitjieb il-qafas, speċjalment il-finanzjament tal-ASE fil-futur qrib,
   l-interdipendenzi ma' standards internazzjonali u l-effetti fuq il-kompetittività globali tal-impriżi Ewropej, filwaqt li jitqies paragun bejn l-UE u ġurisdizzjonijiet ewlenin oħra f'termini ta' regolamentazzjoni eżistenti u sa liema punt tiġi implimentata;

61.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta r-riżultati tagħha lill-Parlament u lill-Kunsill u tissuġġerixxi miżuri meta xieraq;

o
o   o

62.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0268.
(2) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201402/20140210ATT79138/20140210ATT79138EN.pdf
(3) Testi adottati, P7_TA(2014)0202.
(4) Testi adottati, P7_TA(2014)0161.
(5) http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrbreportregulatorytreatmentsovereignexposures032015.en.pdf?29664e3495a886d806863aac942fcdae.

Avviż legali - Politika tal-privatezza